در جلسه دفاع پایان نامه چه سوالاتی پرسیده می شود

در جلسه دفاع پایان نامه چه سوالاتی پرسیده می شود

این سوال که ” در جلسه دفاع پایان نامه چه سوالاتی پرسیده می شود ” از سوالات چالش برانگیزی است که همواره ذهن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در ماه ها و هفته های پایانی نزدیک به جلسه دفاع را به خود مشغول می کند. احتمالا شما هم به این نکته فکر کرده اید که...