قبل از پاسخ به این سوال که چگونه درصد همانندجویی پایان نامه را کم کنیم؟  باید با نحوه ی عملکرد سامانه همانندجو در...